Pěvecký sbor Chláchol

Pěvecký sbor Chláchol


Byl jednou jeden CHLÁCHOL

Od jistého roku obnovili jsme ve vsi jménem Chýně vánoční tradici zpívání rorátů na úvod adventního času a zpívání koled na Štědrý den. V období před vánocemi scházeli jsme se jednou týdně, pěli z plných plic unisono a někteří „odvážlivci“do toho přičinili občas nějakou vokální kudrlinku, někdy trefně, ponejvíce vůbec ne. S odkazem na obrozeneckou tradici českého sborového zpěvu a věhlasný Hlahol nazvali jsme se Chlácholem, improvizovaným smíšeným sborem sousedů chýňských. Z vrabce, který stal se v hledáčku fotoaparátu notičkou „á“ učinili jsme svoje logo a zdálo se, že jsme dospěli na sám vrchol.

Všechno se ale změnilo v roce 2013, s příchodem vzdělaných a přísných sbormistryň Saši a Mariny. Byli jsme rozděleni na tři hlasy, někteří z nás se naučili číst noty a začali jsme pilně cvičit. Jim, sbormistryním, děkujeme za naši (částečnou) pěveckou emancipaci. Hrdě se nyní nazýváme Chýňským smíšeným sborem Chláchol. A hledíme dál. Náš repertoár již se neomezuje pouze na koledy, po vystoupení například na minifestivalu sborů v Sázavě následovalo vystoupení na jazzovém festivalu ve Velkých Přílepech, vícekrát jsme již pěli v Hostivici. Velkou radost nám udělala kamarádka našich sbormistryň Jana Světlíková, která pro nás zcela originálně zaranžovala Suitu z českých a moravských národních písní.